James Joyce, Jusu Annala

James Joycen lyhyitä kertomuksia vuosilta 1901–04. Suomentanut Jusu Annala.
Short stories by James Joyce from 1901-1904. Translated in Finnish by Jusu Annala.

Václav Havel, Terhi Hannula, Marko Niemi

Václav Havelin konkreettisia runoja kokoelmista Antikódy (1964) ja Antikódy II (1968). Suomennokset Terhi Hannula ja Marko Niemi.
Concrete poems by Václav Havel from the 1960s. Translated in Finnish by Terhi Hannula and Marko Niemi. 

Nico Vassilakis

Valikoima konkreettisia runoja vuosilta 1995–2005.
A selection of concrete poems from 1995 to 2005.

David Mimran

Valokuvaa ja videota yhdistävä kollaasi.
A collage combining photography and video.

David Mimran

Valokuvia ja tekstiä yhdistävä teos.
A work by David Mimran combining photography and text. 

David Mimran

Helsingissä otettuja valokuvia, englantia ja suomen sanoja yhdistävä teos.
A work combining English and Finnish text to photographs from Helsinki. 

María Mencía

Semanttisen, visuaalisen ja foneettisen tekstin välistä rajamaastoa tutkiva kolmiosainen vuorovaikutteinen teos.
A three-part interactive work exploring the common ground between semantic, visual and phonetic texts.

María Mencía

Vuorovaikutteinen teos, jossa käyttäjä voi laittaa lintuja laulamaan ja lentämään ruudulla.
An interactive work in which you can make birds sing and fly on the screen.