Alexander Limarev

Leonhard Eulerin matemaattisia teorioita hyödyntäviä glitch-runoja.
Collaborative mathematical glitches (with Leonhard Euler).