Saurabh Datta

Installaatio, jossa runoutta syntyy laitteiden välisestä tietoliikenteestä. 
An installation creating poetry from data traffic in a network.

Saurabh Datta

Installaatio, joka tutkii teknologian merkitystä nykyihmisen elämässä runouden avulla.
An installation exploring the role of technology in contemporary life through poetry.

Changming Yuan

Kuusi konkreettista runoa.
Six concrete poems.