Eugen Gomringer

Suomennettu valikoima Eugen Gomringerin konkreettisia runoja 1950- ja 1960 -luvuilta.
A selection of Eugen Gomringer's conrete poems from the 1950's and 1960's. Translated in Finnish. 

Eugen Gomringer

Konkreettisia runoja Eugen Gomringerin esikoiskokoelmasta konstellationen constellations constellaciones (1953).
Concrete poems from Eugen Gomringer's first collection konstellationen constellations constellaciones (1953).