Ernesto Estrella

Viisi ääntä, tekstiä ja valokuvaa yhdistävää runoa.
Five soundpoems with text and photography.

María Mencía

Semanttisen, visuaalisen ja foneettisen tekstin välistä rajamaastoa tutkiva kolmiosainen vuorovaikutteinen teos.
A three-part interactive work exploring the common ground between semantic, visual and phonetic texts.

María Mencía

Vuorovaikutteinen teos, jossa käyttäjä voi laittaa lintuja laulamaan ja lentämään ruudulla.
An interactive work in which you can make birds sing and fly on the screen.