Ville Hytönen

Runovideo.
Poetry video.

Hasso Krull

Runouslehti Tuli & Savun toimituksen keskustelu Hasso Krullin kanssa Tallinnassa vuonna 2003.
Editors of poetry magazine Tuli & Savu interview Hasso Krull at Tallinn in 2003.

Hasso Krull, Terhi Hannula

Hasso Krullin hypertekstiruno vuodelta 1996 Terhi Hannulan suomennoksena.
A hypertext poem from 1996 by Hasso Krull, translated in Finnish by Terhi Hannula.