Tarja Hallberg, Nina Mutik

Videodokumentaatiot kahdesta paikkasidonnaisesta runoinstallaatiosta.
Video documentations of two site-specific poetry installations.

J.K. Ihalainen, Sándor Vály

Runovideo.
A poetry video.

Ulla Laisi

Videoruno.
A video poem.

Ulla Laisi

Animaatiorunovideot Aina kun liikkuu lentää sekä Koivu ja baobab.
Animated poetry videos Aina kun liikkuu lentää and Koivu ja baobab.

Heikki Saure

Dadarunovideo.
Dada poetry video.

Subliimit tulkinnat - Sublima tolkningar

Neljä uutisten tekstimassaan pohjautuvaa videoteosta.
Four video pieces based on news texts.

Jolin Slotte

Viisiosainen runollinen videoteos.
A five-part poetic video piece.

Ville Hytönen

Runovideo.
Poetry video.